Pro Projektové dny, které pořádá Národní filmový archiv ve spolupráci s Free Cinema: program otevřeného filmového vzdělávání, byly vytvořeny speciální pracovní listy. Ty napomáhají studentům k lepšímu pochopení daného tématu. Pro pedagogy ze zájmem o filmovou/audiovuzální výchovu jich pro inspiraci dáváme několik k nahlédnutí.

Principy pohyblivého obrazu

Workshop je rozdělen na dvě části, přednášku a filmovou dílnu, během které účastníci společně vytvoří krátkou filmovou koláž ve formátu 16 mm za pomoci nejrůznějších výtvarných technik. Víme jak „pohyblivý obraz“ vzniká, šíří se a jakým způsobem ho lidské smysly dokáží vnímat a vyhodnocovat? Odpovědi na tyto otázky nabízí náš workshop, který si klade za cíl běžným uživatelům umožnit vhled do problematiky a historie obrazových médií. Pracovní list zde.

Současný český dokument

Projektový den má za cíl seznámit účastníky se stručnými dějinami dokumentární kinematografie od roku 1989 do současnosti prostřednictvím filmů, které jsou významné svou uměleckou kvalitou i závažností témat. Pracovní list k nahlédnutí zde.

Filmová analýza

Hlavním cílem je nastínit základy a význam filmové analýzy jako nástroje k snadnějšímu a důkladnějšímu pochopení filmového díla. Pracovní list k nahlédnutí zde.

Literatura ve filmu

V projektovém dnu Literatura ve filmu je hlavním úkolem osvětlit pojem adaptace a interpretace. Pracovní list k nahlédnutí zde.

Zvuk ve filmu

Projektový den tematizuje zvukovou složku ve filmu. Lektorka Marie Barešová provede studenty historickým kontextem a různorodým zvukovým doprovodem. Pracovní list k nahlédnutí zde.

Noc černá nejen tmou

Tato čtyřdílná přednáška bude věnována žánru film noir ve světle slavných filmových adaptací proslulých románů Samuela Dashiella Hammetta, Raymonda Thorntona Chandlera, Jamese Mallahana Caina a Ernesta Hemingwaye, tvůrců tzv. drsné literární školy. Přednáška bude doplněna nejenom o filmové ukázky, ale též o inspirativní promluvy historika amerického filmu Věroslava Háby. Pracovní list k nahlédnutí zde.

Rebelové bez svatozáře

Přednáška je z velké části zaměřena na životní i profesionální dráhu amerických „nehrdinských hrdinů“ Marlona Branda, Jamese Deana či Montgomeryho Cliffa. Dále se podíváme na charakter revolty v americké kinematografii padesátých, šedesátých a sedmdesátých let 20. století v konkrétních reakcích na tzv. americký sen. Pracovní list k nahlédnutí zde.

Ideologické aspekty filmu

Kurz se zaměří na historickou roli filmu v souboji ideologií od dvacátých let 20. století po současnost. Pokusíme se zodpovědět na několik zásadních otázek: je kinematografie v principu ideologická? Jak jsou filmem proměňovány naše názory na nedávnou i dávnou minulost? Jak jednotliví tvůrci využívali a rozvíjeli filmovou řeč ve jménu ideologických doktrín? Pracovní list k nahlédnutí zde.

Pracovní listy k projekcím

Tonka Šibenice
Jan Cimbura
Král Šumavy
Pyšná princezna