Metodika práce s filmem na základních a středních školách, ve filmových klubech a kinech je jednou z priorit Programu otevřeného filmového vzdělávání a Národního filmového archivu. NFA zpracovává katalog příkladů dobré praxe ze zahraničí, který by měl sloužit jako nezbytná inspirace pro využití filmu ve školách a kinech.

Ve spolupráci s jednotlivými experty z ČR i zahraničí budeme postupně zveřejňovat materiály, které mohou pomoci použití filmů ve školách a usnadnit je. Prvním krokem je zmapování právních podmínek využití filmových materiálů a ukázek ve výuce, pro které jsme zpracovali formou otázek a odpovědí ve spolupráci s právníkem JUDr. Ivanem Davidem základní informace.

V průběhu roku 2015 postupně zveřejňujeme metodické materiály (učební texty, pracovní listy) k českým filmům, které jsou v distribuční nabídce NFA. V katalogu filmů pak budou zveřejněny další filmy vhodné pro školní projekce a využití ve výuce. V případě, že k nim existují metodické materiály, zveřejníme odkazy k jejich stažení.

Rozvoj metodiky je připravován kolektivem odborníků, neobejde se však bez zpětné vazby a doporučení pedagogů. Konzultace metodických materiálů a vytvoření základů metodologie práce s filmem ve výuce probíhá v rámci pracovní skupiny pro filmovou/audiovizuální výchovu, přesto budeme rádi za jakékoliv podněty a reakce.

V případě jakýchkoliv dotazů či námětů ohledně metodiky práce s filmem se obracejte na garanta metodiky NFA a pedagoga FF UP Davida Čeňka: david.cenek@nfa.cz.