Pracovní skupina pro podporu filmové a audiovizuální výchovy

Pracovní skupina pro podporu filmové a audiovizuální výchovy je stále se rozvíjejícím sdružením profesionálů a praktiků této oblasti z celé České republiky. Skupina vznikla v reakci na nedostatečné rozšíření filmové výchovy jako doplňkového vzdělávacího oboru na českých školách. Za cíl si klade mimo jiné dosáhnout zvýšení povědomí o filmové a audiovizuální výchově v České republice a zlepšení podmínek a zázemí pro aktivity filmové výchovy na českých školách a v neformálním i informálním vzdělávání. Pracovní skupina pro podporu filmové a audiovizuální výchovy sdružuje aktivní pedagogy středních, základních i vysokých škol a základního uměleckého vzdělávání, zástupce volnočasových aktivit, organizátory regionálních center filmové výchovy, provozovatele kin, festivalů a dalších nezávislých expertů. Na její pravidelná jednání jsou zváni zástupci klíčových organizací v oblasti filmové výchovy (ministerstva, Národní ústav pro vzdělávání, Národní filmový archiv aj.), stejně jako hosté ze zahraničí. Skupina je otevřena přijímání nových členů, podporovatelů, podnětů. Podmínkou je pouze praxe v oboru delší než 1 rok. Zájemci se v první řadě mohou účastnit jednání Skupiny v pozici pozorovatelů, stačí se ohlásit předem u tajemnice sdružení.

Rozsah: ČR
Typ projektu: zájmové sdružení
Cílová skupina: odborná veřejnost, praktici FAV

Kontakt:
Karolína Pojarová
tajemnice Pracovní skupiny pro podporu filmové a audiovizuální výchovy
k.pojarova@email.cz

Ke stažení:
Statut Pracovní skupiny pro podporu filmové a audiovizuální výchovy
Tisková zpráva ke vzniku Pracovní skupiny

Zápisy z jednotlivých setkání Pracovní skupiny jsou na našem portále pravidelně zveřejňovány v sekci Archiv.