Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jednou z nejstarších světových filmových institucí, která má na starosti ochranu a zpřístupňování národního i světového filmového dědictví. Rovněž je koordinátorem aktivit v oblasti filmové výchovy, připravuje programy pro školy, studenty i širokou veřejnost, pedagogům nabízí metodickou podporu pro výuku filmové výchovy.

Organizace: Národní filmový archiv
Rozsah: celostátní
Cílová skupina: školy, studenti, pedagogové, široká veřejnost

Web: www.nfa.cz/vzdelavani

Kontakt:
Ariana Horáčková
koordinátorka filmové výchovy
+420 778 522 729
ariana.horackova@nfa.cz