Animánie

Animánie organizuje a pořádá kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené na film a animaci, ale také na obory, které s filmem souvisí (fotografie, výtvarné, hudební a divadelní umění). Realizuje programy pro školy – Film hrou; a Film a…, Animace Imaginace a tvůrčí programy na objednávku po celé ČR, které. Aktivity v rámci předmětů filmové a audiovizuální výchovy vycházejí z potřeb školy a RVP. Nabízí Animánie nabízí pravidelné kroužky a kurzy ve filmovém ateliéru, workshopy a letní animační soustředění jako volnočasové aktivity pro děti, mládež i širokou veřejnost a často ve spolupráci s kulturními, či kulturně vzdělávacími subjekty v Plzni, ČR i zahraničí. Součástí nabídky Animánie je i vzdělávání pedagogických pracovníků.
Každoročním vrcholem projektu je listopadový festival animovaného filmu, jehož součástí je národní a mezinárodní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let a kolokvium filmové a audiovizuální výchovy.

Organizace: Animánie o. s.
Rozsah: Plzeň, ČR, zahraničí
Typ: volnočasové kroužky a kurzy, dílny a workshopy pro veřejnost, letní animační soustředění, programy pro školy, vzdělávání učitelů, metodická podpora, festival animovaných filmů a národní a mezinárodní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže
Cílové skupiny: děti a mládež, učitelé, široká veřejnost

Web: www.animanie.cz
FB: www.facebook.com/animanieos

Kontakt:
Kateřina Benýrová
produkce, projektový manažer, zahraniční vztahy
+420 777 177 899
benyrova@animanie.cz

Mgr. Martina Voráčková
zakladatel, metodik a lektor
+420 733 544 104
vorackova@animanie.cz

Karolina Hodková
koordinátor workshopů
+420 724 102 012
kalaziova@animanie.cz