FIlmový kurz

Jak začít?

Chcete začít využívat filmový obsah ve výuce nebo si připravit volitelný seminář Filmové/Audiovizuální výchovy (F/AV)? Potřebujete zjistit, kde sehnat filmy pro výuku nebo jaké vhodné filmy použít v hodinách občanské nauky, dějepisu nebo výtvarné výchovy? Nevíte si rady s přípravou sylabu? Chcete ve svém kině připravovat programy pro školy?

Národní filmový archiv (NFA) společně s Free Cinema o.p.s. iniciovaly vznik portálu, jehož cílem je shromažďovat a sdílet veškeré podstatné informace o oblasti filmové a audiovizuální výchovy v České republice i ve světě. Chceme aktivně podporovat všechny snahy o filmovou výuku na českých školách i mimo ně. Nedostatečná informovanost, obtíže při shánění licencí pro veřejné projekce i absence metodických materiálů, to jsou některé z mnoha překážek, které se staví tomuto oboru do cesty, a to i přesto, že je od roku 2010 součástí rámcových vzdělávacích programů základních škol a gymnázií.

Jedinečnost portálu filmvychova.cz by měla spočívat především v tom, že do něj přispívá obsahem většina organizací, které se rozvojem tohoto oboru v ČR dlouhodobě zabývají. Pedagog, dramaturg kina, lektor i rodič tak mohou čerpat informace i podklady v několika uživatelských úrovních. V případě zájmu můžete využít přímé kontakty (link) k zodpovězení důležitých otázek. Budeme rádi, pokud se do vytváření obsahu stránek zapojíte (prolink).

Pokud máte zájem se zorientovat v tom, kdo se v České republice věnuje filmové a mediální výchově, můžete si stáhnout publikaci vydanou kanceláří MEDIA Kreativní Evropa v roce 2014.

Přímé odkazy:

Slovník pojmů v oblasti FAV
Právní poradna – využití filmu ve výuce
Databáze organizací věnujících se FAV
Přehled konaných akcí