Animánie na 17. Letnom filmovom seminári 4 živly

25. 8. 2015

„Film je médium, které nejčastěji vnímáme zrakem. Ale ani ostatní smysly nemusí zůstat ochuzené – stačí jen použít ty správné prostředky…“ Tak znělo motto, se kterým vyrazila plzeňská organizace Animánie představit animační techniky do Banské Štiavnice na 17. Letný filmový seminár 4 živly.
Hlavním tématem letošního semináře, který probíhal od 5. do 9. srpna 2015, se staly smysly. V pátek 6. 8. otevřelo pásmo animovaných filmů NFA filmový blok pro děti. Diváci dostali možnost zhlédnout reprezentativní vzorek sedmi krátkometrážních filmů československé poválečné produkce do roku 1964. Animánie se postarala o úvod před promítáním, během něhož jsme s dětmi hovořili o animaci, jednotlivých animačních technikách, jež v pásmu uvidí, dále o smyslu a činnosti Národního filmového archivu a v neposlední řadě i o tom, jak to může dopadnout, když hračky bojují proti zlu (H. Týrlová, Vzpoura hraček).
Na pásmo animovaných filmů NFA navázala otevřená dílna Animánie, které se zúčastnilo sedmnáct dětí a jejich rodičů. V průběhu čtyřhodinového workshopu si děti vyzkoušely čtyři animační techniky, se kterými se běžně setkávají při sledování animovaných filmů. Jako nejoblíbenější se osvědčily dvě klasické techniky – kreslená a loutková animace. Děti byly nejvíce překvapené zjištěním, jak je ve skutečnosti pracné vytvořit několikavteřinový film a kolik trpělivosti je potřeba k takové jemné práci. Děti si také mohly na vlastní kůži vyzkoušet jednotlivé filmové profese. Vedle oblíbené role režiséra a animátora pracovalo v Banské Štiavnici také několik scénáristů, koloristů a techniků. Výsledkem workshopu bylo kromě příjemné tvůrčí energie a vzniklých filmů i nadšení dětí. Všechny odcházely se zájmem nejen o animovanou tvorbu, ale i s otázkou, kdy si budou moci vyzkoušet práci na dalším film. Lepší odměnu si lektoři jen stěží mohli přát.

Karolina Kálaziová
Animánie o. s., z. s.

Kategorie článku