Film a perestrojka v nové knize

17. 2. 2017

Již pátým svazkem pokračuje edice Film a dějiny. Knižní řada byla zahájena již v roce 2004 sborníkem, jehož východiskem byly příspěvky na odborné konferenci v Humpolci a jenž byl vydán Nakladatelstvím Lidové noviny. Jeho editor Petr Kopal navázal na první svazek v roce 2009 druhým dílem, který se zaměřoval na jedno konkrétní téma vzniklé ze spojení filmu a historie, a to reprezentaci zla. Tento druhý díl byl již společným nakladatelským počinem nakladatelství Casablanca a Ústavu pro studium totalitních režimů. Ten pak v jednotné grafické úpravě a pod vedením téhož editora pokračoval v dalších letech svazky na téma stalinismu a normalizace. Aktuální svazek se věnuje tématu tzv. perestrojky, a to jak v československé filmové i televizní tvorbě, tak i v prostředí Sovětského svazu. Kniha je doplněna studií, která shrnuje celkový historický kontext sledovaného tématu. Pedagogům, kteří pracují ve výuce s filmovým médiem, mohou knihy z edice Film a dějiny poskytnout kvalitní materiál pro pochopení situace, v níž řada filmů vznikala, ale i náměty, jimž se lze věnovat při následné práci s filmem v samotné výuce především na středních školách.