Veřejná prezentace programu CinEd na LFŠ v Uherském Hradišti

27. 7. 2016

Asociace českých filmových klubů a Francouzský institut v Paříži Vás srdečně zvou na veřejnou prezentaci programu CinEd v rámci  odborného programu 42. ročníku festivalu Letní filmové školy Uherské Hradiště, která se uskuteční 29.7. 2016 13:30 – 20:00 v kině Reduta na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

Program:
13h30-17h : CinEd SE PŘESDTAVUJE
Prezentace mezinárodního vzdělávacího projektu filmové/audiovizuální výchovy CinEd (European Cinema Education for Youth), určená pedagogům, zástupcům filmových klubů, filmovým profesionálům i široké veřejnosti, za účasti zástupců iniciátora projektu – Francouzského Institutu i všech koordinátorů partnerských zemí projektu (BUL, ČR, FR, IT, POR, RUM, ŠP). Českou republiku zastupuje v tomto projektu Asociace českých filmových klubů jako jeden z devíti zakládajících evropských subjektů v oblasti filmové výchovy a vzdělávání. Zakladatelé projektu představí jeho cíle, první rok fungování, kolekci filmů i koncepci pedagogických materiálů, které tento vzdělávací projekt doprovázejí!

13h30-13h45 : Zahájení – CinEd a Kreativní Evropa (Pavlína Kalandrová, Media Desk, ČR)
13h45-14h15 : Představení programu CinEd hlavní evropskou koordinátorkou Lénou Rouxel a Agnès Nordmann z Francouzského Institutu

14h15-14h30 : Hlavní výzvy projektu CinEd a jeho koordinace v ČR (Aleš Říman, ČR)

14h30-14h45 : Diskuze
14h45-14h55 : Pauza
15h05-16h45 : Prezentace výsledků roční činnosti v jednotlivých partnerských zemích (lokální koordinátoři CinEd: BUL, FR, IT, PORT, RUM, ŠP)
16h45-17h : Diskuze
17h30-20h15 CinEd A JEHO VYUŽITÍ V PRAXI
V rámci praktické prezentace CinEd proběhnou projekce dvou krátkometrážních filmů Začátek školního roku (Jacques Rozier) a Světýlko (Alain Gomis). Nathalie Bourgeois a Isabelle Bourdon z Cinématheque française následně představí interaktivní metodické materiály určené všem, kteří se zabývají filmovou výchovou a vzděláváním. Na základě využití dvou
pedagogických videí, která slouží k srovnávací analýze filmů, budou prezentovat možnosti práce pedagogů se studenty a žáky v hodinách filmové a audiovzuální výchovy.

Kategorie článku